The Hurricane Project Idea

Hurricane Project

The Hurricane Project was born under the influence and impetus to merge musical experience provided by the music of the band 30 Seconds to Mars, and their idea Night Of The Hunter Week, which was made to motivate fans to promote the song on the radio lists. For this purpose, the band has prepared posters for the fans, which could be used to this action. Steeped in this action after the fact, I decided to do my own. Shared posters with the title song and quotes from the lyrics, I’ve changed on similar, but on a different track from the new album – Hurricane. Whole things, the composition and vocal did work on my imagination almost as hard as marble block before the creation of Michelangelo’s work on David statue . Thus, I decided that I will arrange Hurricane Project. It consisted in the creation of urban landscapes, which have as their minor or major, component, that poster. Furthermore, knowing the mini-film produced as a music video for the song, I decided to probe deeper into that. In this way I createded, like in the video, the two worlds: the Dream World, showing an empty town where’s no people; and the Real World, in which the architect creates webs of his dream, shown through the views of an abandoned military town, called Kłomino.
Best impression with the song in the background:
http://www.myspace.com/thirtysecondstomars
Knowledge of the video completes the whole project:
http://thirtysecondstomars.thisisthehive.net/hurricane/ageID.html

_________________________________________________________________________________

Projekt Hurricane

Projekt Hurricane zrodził się pod wpływem i impulsem scalenia doznań audytywnych dostarczonych przez muzykę zespołu 30 Seconds To Mars oraz ich akcji Night Of The Hunter Week, która miała na celu zmotywowanie fanów do promowania utworu na listach radiowych. W tym celu zespół przygotował dla fanów plakaty,których mogli do tego używać. Poznawszy tę akcję po fakcie, postanowiłam zrobić swoją. Udostępnione plakaty z tytułem piosenki i cytatami z jej tekstu przerobiłam na analogiczny, ale dotyczący innego utworu z najnowszej płyty – Hurricane. Całokształt, kompozycja i wokal działały na moją wyobraźnię niemal tak intensywnie, jak bryła marmuru przed stworzeniem Dawida działała na Michała Anioła. Tym samym zostało ustalone, że wykonam Projekt Hurricane. Polegał on na stworzeniu krajobrazów miejskich, które posiadały jako swój drobny, bądź główny, element, przekształcony plakat. Ponadto, znając min-film wyprodukowany jako teledysk do wybranego utworu, postanowiłam się w niego wgłębić. Powstały, podobnie jak w teledysku, dwa światy: świat snów (Dream World) przedstawiający puste miasto, w którym nie ma ludzi; oraz świat rzeczywisty (Real World), w którym narrator tworzy sieć swojego snu, pokazany przez pryzmat opuszczonego miasteczka wojskowych, Kłomina.

Najlepsze wrażenia z utworem w tle:

http://www.myspace.com/thirtysecondstomars

Znajomość teledysku uzupełnia całość projektu:

http://thirtysecondstomars.thisisthehive.net/hurricane/ageID.html

A Dream World

A Real World